ผู้ดีอังกฤษจะมีนิสัยสไตล์ประมาณไหน

2

                    ใคร ๆ คงเคยได้ยิน สำนวนที่ว่า “ผู้ดีอังกฤษ” เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ผู้ดีอังกฤษที่ว่านั้นจะต้องมีนิสัยประมาณไหนกัน แล้วที่ว่าผู้ดีนั้นเขาดีกันอย่างไรบ้าง เรามาลองค้นหากันดีกว่า 1กล่าว ขอบคุณและขอโทษจนเป็นนิสัย                ชาวอังกฤษแท้จะติดคำว่า Excuse me และ sorry  ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไร เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกที่สุภาพและใส่ใจผู้อื่น ถือเป็นมารยาททางสังคมที่ปฎิบัติกับคนทั่วไป ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะกัน เมื่อต้องการรบกวนให้ทำสิ่งใดหรือแม้แต่การได้รับการบริการหรือมีใครทำสิ่งใดให้ถึงจะเล็กน้อย มารยาทและนิสัยผู้ดีอังกฤษก็จะขอบคุณและขอโทษด้วยท่าทางที่สุภาพอยู่เสมอ 2 เชิญก่อนครับ                การปฎิบัติแบบ Lady first เป็นอีกนิสัยของผู้ดีอังกฤษ การเปิดประตูให้คนที่อยู๋ใกล้ ๆ ห รือให้ทางผู้อื่นเดินนำก่อน เป็นนิสัยผู้ดีแบบอังกฤษ ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงก่อน แม้แต่ผู้หญิงเองถ้าพบเด็ก คนชราหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักก็มักจะให้เกียรติเชิญผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ ถือเป็นการกระทำที่สุภาพและบ่งบอกถึงน้ำใจและความเป็นผู้ดีในตัว 3 ตรงต่อเวลา                ชาวอังกฤษเคารพในเวลาและการตรงต่อเวลา ถือเป็นคุณสมบัติของคนที่ดี คนที่น่าเชื่อถือและมีเกียรติ เมื่อมีการนัดพบกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนัดที่สำคัญหรือนัดทั่ว ๆ ไประว่างเพื่อนคนสนิท ชาวอังกฤษจะถึงตรงเวลา หากจะมาถึงก่อนก็ไม่เกิน 5 นาที ไม่มาสายและไม่มาก่อนหน้ามากเกินไป คนที่ผิดเวลามาสายถือว่าไม่เห็นความสำคัญของอีกฝ่ายไม่ให้เกียรติ ในขณะเดียวกันการมาก่อนเวลามากเกินไปก็เป็นการเสียมารยาทด้วยเช่นกัน 4 ต่อแถวและเข้าคิว                …

สังคมของอังกฤษมีกี่ชนชั้น อะไรบ้าง

1

        แม้จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นทางพฤติกรรมและธรรมเนียมปฎิบัติอย่างชัดเจนเช่นในอดีต อังกฤษเคยนับว่าเป็นประเทศที่มีสังคมชนชั้นอย่างเคร่งครัดในทางปฎิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มคนชั้นสูง ชั้นกลางและกลุ่มระดับแรงงาน แต่แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบัน จากการสำรวจและวิจัยกลับได้ค้นพบว่า อังกฤษยังคงมีชนชั้นในสังคมและมีถึง 7 ชนชั้นด้วยกันก็คือ 1กลุ่มอภิชน ( Elite ) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวยที่สุดและอุดมไปด้วยเกียรติและอภิสิทธิ์มากกว่าอีก 6 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด เป็นผู้การศึกษาดี ซึ่งจบจากสถาบันชั้นนำของประเทศ มีเงินออมสูงกว่า แสนห้าหมื่นปอนด์ หรือมากกว่า 6 ล้านบาทไทย ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงและมีความเป็นอยู่ มีเกียรติมากที่สุดในสังคมอังกฤษ คนกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 6% ของจำนวนคนอังกษทั้งหมด 2 ชนชั้นกลางแต่กำเนิด ( Established middle class ) เป็นกลุ่มชนชั้นที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมอังกฤษปัจจุบันคือประมาณ 25% คนกลุ่มนี้มีฐานะร่ำรวยรองลงมาจากกลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาและคนทั้งประเทศรู้จัก ชอบเข้าสังคม มีต้นทุนทางการศึกษา สังคมอย่างดี 3 ชนชั้นกลางในนาม (Technical middle class ) กลุ่มนี้จะมีลักษระคล้ายคนกลุ่มที่สอง มีฐานะดีชาติตระกูลดี มีความร่ำรวยและความเป็นอยู่ทัดเทียมกับกลุ่มสอง แต่มีต้นทุนสังคมที่น้อยกว่าเนื่องจากจะชอบเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมและไม่เป็นที่รู้จักอย่างกลุ่มสอง 4 กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (New affluent workers ) เป็นกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวที่รักการทำงาน ทำงานเก่งและมีรายได้ดี ใช้ชีวิตสบายชอบสังคมและสนุกสนาน คล้ายกับที่เราเห็นทั่วไปในประเทศอื่น …