สังคมของอังกฤษมีกี่ชนชั้น อะไรบ้าง

1

        แม้จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นทางพฤติกรรมและธรรมเนียมปฎิบัติอย่างชัดเจนเช่นในอดีต อังกฤษเคยนับว่าเป็นประเทศที่มีสังคมชนชั้นอย่างเคร่งครัดในทางปฎิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มคนชั้นสูง ชั้นกลางและกลุ่มระดับแรงงาน แต่แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบัน จากการสำรวจและวิจัยกลับได้ค้นพบว่า อังกฤษยังคงมีชนชั้นในสังคมและมีถึง 7 ชนชั้นด้วยกันก็คือ 1กลุ่มอภิชน ( Elite ) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวยที่สุดและอุดมไปด้วยเกียรติและอภิสิทธิ์มากกว่าอีก 6 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด เป็นผู้การศึกษาดี ซึ่งจบจากสถาบันชั้นนำของประเทศ มีเงินออมสูงกว่า แสนห้าหมื่นปอนด์ หรือมากกว่า 6 ล้านบาทไทย ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงและมีความเป็นอยู่ มีเกียรติมากที่สุดในสังคมอังกฤษ คนกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 6% ของจำนวนคนอังกษทั้งหมด 2 ชนชั้นกลางแต่กำเนิด ( Established middle class ) เป็นกลุ่มชนชั้นที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมอังกฤษปัจจุบันคือประมาณ 25% คนกลุ่มนี้มีฐานะร่ำรวยรองลงมาจากกลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาและคนทั้งประเทศรู้จัก ชอบเข้าสังคม มีต้นทุนทางการศึกษา สังคมอย่างดี 3 ชนชั้นกลางในนาม (Technical middle class ) กลุ่มนี้จะมีลักษระคล้ายคนกลุ่มที่สอง มีฐานะดีชาติตระกูลดี มีความร่ำรวยและความเป็นอยู่ทัดเทียมกับกลุ่มสอง แต่มีต้นทุนสังคมที่น้อยกว่าเนื่องจากจะชอบเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมและไม่เป็นที่รู้จักอย่างกลุ่มสอง 4 กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (New affluent workers ) เป็นกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวที่รักการทำงาน ทำงานเก่งและมีรายได้ดี ใช้ชีวิตสบายชอบสังคมและสนุกสนาน คล้ายกับที่เราเห็นทั่วไปในประเทศอื่น …