brexit ส่งผลกระทบต่ออังกฤษ อย่างไรบ้าง

เศรษฐกิจ

หลังจากปีที่แล้วสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลายเป็นหัวข้อข่าวร้อนแรงตลอดทั้งปีมีการตอบโต้ไปมาหลายครั้งทั้งหนักทั้งเบา ทำเอาประเด็นร้อนในเวทีต่างประเทศหลายเรื่องถูกปัดตกไป หนึ่งในนั้นก็คือ กรณี brexit ของอังกฤษ ตอนนี้เรื่องราวเป็นไปอย่างไร มีผลกระทบอะไรบ้างหากเกิดขึ้นจริงเราจะมาไล่เรียงกัน

วิเคราะห์ และสรุป เศรษฐกิจประเทศอังกฤษ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

เศรษฐกิจ

หากไม่นับประเด็นร้อนของอเมริกากับอิหร่านที่ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆ(หรือเปล่า) อีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญมากบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศจนถึงเวทีโลกเลยนั่นก็คือ ประเทศอังกฤษ เรื่องราวการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ brexit ทำให้เกิดไม่ได้ง่ายๆอย่างที่ใจคิด แม้ตอนนี้ยังไม่ได้ออกอย่างเป็นทางการแต่ก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นบ้างแล้ว เรามาลองวิเคราะห์ สรุป เศรษฐกิจประเทศอังกฤษปี 2019 กันบ้างว่าเป็นอย่างไร

เรียนปนรู้ประวัติศาสตร์ พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ เป็นอย่างไร

ประเทศพม่า

ในโลกประวัติศาสตร์ของไทย วลีหนึ่งที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากก็คือ ไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ไทยเราเป็นเอกราชของตัวเองมาตลอด คนยุคใหม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญของวลีนี้ งั้นเราจะไปย้อนรอยดูประวัติศาสตร์ เรียนปนรู้ประวัติศาสตร์ว่าพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกัน