สังคมของอังกฤษมีกี่ชนชั้น อะไรบ้าง

1

        แม้จะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นทางพฤติกรรมและธรรมเนียมปฎิบัติอย่างชัดเจนเช่นในอดีต อังกฤษเคยนับว่าเป็นประเทศที่มีสังคมชนชั้นอย่างเคร่งครัดในทางปฎิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มคนชั้นสูง ชั้นกลางและกลุ่มระดับแรงงาน แต่แม้เวลาจะเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบัน จากการสำรวจและวิจัยกลับได้ค้นพบว่า อังกฤษยังคงมีชนชั้นในสังคมและมีถึง 7 ชนชั้นด้วยกันก็คือ

1กลุ่มอภิชน ( Elite )

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวยที่สุดและอุดมไปด้วยเกียรติและอภิสิทธิ์มากกว่าอีก 6 กลุ่มอย่างเห็นได้ชัด เป็นผู้การศึกษาดี ซึ่งจบจากสถาบันชั้นนำของประเทศ มีเงินออมสูงกว่า แสนห้าหมื่นปอนด์ หรือมากกว่า 6 ล้านบาทไทย ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงและมีความเป็นอยู่ มีเกียรติมากที่สุดในสังคมอังกฤษ คนกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 6% ของจำนวนคนอังกษทั้งหมด

2 ชนชั้นกลางแต่กำเนิด Established middle class )

เป็นกลุ่มชนชั้นที่มีจำนวนมากที่สุดในสังคมอังกฤษปัจจุบันคือประมาณ 25% คนกลุ่มนี้มีฐานะร่ำรวยรองลงมาจากกลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาและคนทั้งประเทศรู้จัก ชอบเข้าสังคม มีต้นทุนทางการศึกษา สังคมอย่างดี

3 ชนชั้นกลางในนาม (Technical middle class )

กลุ่มนี้จะมีลักษระคล้ายคนกลุ่มที่สอง มีฐานะดีชาติตระกูลดี มีความร่ำรวยและความเป็นอยู่ทัดเทียมกับกลุ่มสอง แต่มีต้นทุนสังคมที่น้อยกว่าเนื่องจากจะชอบเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมและไม่เป็นที่รู้จักอย่างกลุ่มสอง

4 กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (New affluent workers )

เป็นกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวที่รักการทำงาน ทำงานเก่งและมีรายได้ดี ใช้ชีวิตสบายชอบสังคมและสนุกสนาน คล้ายกับที่เราเห็นทั่วไปในประเทศอื่น ๆ ในโลก มีต้นทุนทางสังคมในระดับกลางและจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจระดับกลาง อาจจะมาจากพื้นเพเดิมที่รุ่นปู่ย่าเป็นชนชั้นแรงงานก็เป็นได้

5 กลุ่มชั้นแรงงานเก่า (Traditional working class )

คนกลุ่มนี้อธิบายง่าย ๆ ก็คือคนที่เคยทำงานในระดับชนชั้นแรงงาน อายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 66 ปี คนกลุ่มนี้เดิมเคยทำงานลำบากและมีฐานะยากจน การศึกษาต่ำ แต่ด้วยความที่บากบั่นทำงานมานานและสร้างฐานะจึงมีฐานะขึ้นมา ซื้อบ้านที่ดีสร้างรากฐานฐานะให้ตนเองได้

 6 กลุ่มคนแรงงานอายุน้อยรุ่นใหม่ ( Emergent service workers  )

คนกลุ่มนี้เป็นคนอายุน้อยในวัยหนุ่มสาวแต่มีฐานะและการศึกษาไม่ดี มาทำงานในเมือง แต่การทำงานต่าง ๆ ทำให้พบเจอผู้คนและสร้างโอกาสทางสังคมและชื่อเสียงให้กับชีวิตได้ เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวและไต่เต้า มาจากพื้นเพครอบครัวชนชั้นแรงงาน แต่อาจจะก้าวหน้ามีอนาคตที่ดีได้

7 ชนชั้นยากจน (Precariat)

               เป็นกลุ่มคนชนชั้นที่ไร้อนาคต ขาดความมั่นคงในชีวิต ไม่มีการศึกษาไม่มีเงินใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน ต้องพึ่งพาการสงเคราะห์จากรัฐ เป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าอันตราย