มาเรียนต่อที่อังกฤษต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

4

   ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาชั้นนำของโลก มีสถาบันการศึกษษอันเก่าแก่และมีคุณภาพมากมาย เป็นจุดหมายของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหาความรู้ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้า

การเตรียมตัวไปเรียนต่อระเทศอังกฤษควรใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 ปี จะต้องเริ่มจากการรู้ช่วงเวลาของการเปิดเทอมแต่ละระดับสถาบันที่ต้องการจะไปเรียน ระดับมหาวิทยาลัยจะมีช่วงเปิด 3 เทอมคือ ภาคฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเดือนกรกฎาคม ภาคฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนธันวาคม และภาคฤดูร้อนเริ่มเดือนพฤษภาคม การไปเรียนจึงต้องสมัครและดำเนินเรื่องก่อนหน้าจะเปิดภาคเรียนนั้น ๆ ของแต่ละเทอมและมีเวลาเดินทางไปเพื่อเรียนภาษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า สำหรับระดับมัธยม ภาคฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเดือนกันยายน ภาคฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนมกราคมและภาคฤดูร้อนเริ่มเดือนกรกฎาคม

การเลือกสถาบันและสมัครเรียน

ควรมีการวางแผนการเรียนโดยเลือกหลักสูตรและสถาบันการเรียน เมืองที่ไปอยู่ให้เหมาะสมลงตัวก่อน  จากนั้นจึงขอวีซ่าเพื่อไปเรียน มีอยู่ 2 ชนิดคือ วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนซึ่งไม่ต้องแสดงผลการสอบระดับภาษาอังกฤษ และวีซ่านักเรียนเทียร์โฟร์ ต้องแสดงผลการสอบด้วย จากนั้นจึงจะสมัครเรียนได้ เมื่อทางสถาบันได้รับเข้าเรียน ให้เอาเอกสารรับเข้าเรียนมายื่นขอวีซ่า ผลของวีซ่าจะทราบหลังวันยื่นประมาณ 5-15 วัน ในวันเดินทางสิ่งที่ลืมไม่ได้ได้แก่เอกสารต่าง ๆ คือ visa letter พาสปอร์ต หลักฐานเกี่ยวกับที่พักที่จะไปอยู่เอกสารอ้างอิง และตั๋วเครื่องบิน

การเตรียมของใช้ส่วนตัว

เสื้อผ้าข้าวของส่วนตัวที่ต้องเตรียมไป เสื้อผ้าควรจะมีเตรียมไปบ้างโดยเฉพาะเสื้อผ้าเมืองหนาว อาจไม่ต้องมากถ้าต้องการไปซื้อเพิ่มที่นั่น แต่ก็ต้องมีไปเพราะเสื้อผ้าจะลดราคาซื้อคุ้มต้องรอช่วงเวลาเซลล์ด้วย โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เนตก็สำคัญ แนะนำให้ซื้อเตรียมไปจากไทย เพราะหากซื้อที่อังกฤษจะขออนุญาตเปิดเบอร์ใช้ต้องทำสัญญาอย่างน้อย 1 ปีและมีเอกสารรับรองค่อนข้างยุ่งยาก คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คถ้าต้องการซื้อใม่ที่ไทยจะถูกกว่าเช่นกัน ในส่วนของเครื่องเขียนถ้าไม่ใช้เยอะจะนำติดก็ได้เพราะที่อังกฤษราคาแพงกว่า ยาและคอนแท็กเลนส์ก็เป็นอีกอย่างที่ควรเตรียมไป เพราะที่อังกฤษการซื้อยาต้องมีใบสั่งจากหมอเสียส่วนใหญ่ ยาแก้อักเสพแก้ปวดนำไปได้จะดีมาก คอนแท็กเลนส์ถ้าต้องการซื้อต้องไปตรวจตาและมีใบซื้อทำให้ยุ่งยาก

               การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ยิ่งมีเวลในการเตรียมตัวล่วงหน้านานเท่าไหร่ก็จะมีความพร้อมได้มากกว่าและไม่เกิดปัญหาผิดพลาด ซึ่งหากไปถึงที่นั่นแล้วเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขได้ยากกว่า