การขอสัญชาติอังกฤษ 2019 มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างมาดูกัน

การขอสัญชาติอังกฤษ

การขอสัญชาติในต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องยาก และก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเข้มงวดเป็นพิเศษ แต่ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันคือการขอสัญชาติเป็น “คนอังกฤษ” ซึ่งถ้าเรารู้หลักเกณฑ์แล้วมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากเลย ถ้าหากเป็นคุณอายุมากกว่า 18 ปี อยากเป็นพลเมืองของอังกฤษ จะต้องทำวีซ่าถาวรให้ได้ก่อน หรือ ลงทะเบียน EU Settled Status อย่างน้อย 3 ปี

 

โดยในระหว่างนี้ต้องไม่เคยมีประวัติทำผิดกฎหมายของสหราชอาณาจักร รวมถึงการละเมิดการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เมื่อคำขอสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรของคุณได้รับการอนุมัติ คุณสามารถใช้ชีวิตทำงานและเรียนในสหราชอาณาจักรได้อย่างถาวรโดยไม่มีข้อ จำกัดด้านการเข้าเมือง แต่นอกจากวิธีนี้แล้วมันก็ยังมีวิธีอื่นในการขอสัญชาติอีกด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขในการขอสัญชาติแบบทั่วไป

1.ใช้วีซ่าถาวร (ILR )ได้หลังจากที่คุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 5 ปีในการสมัครขอสัญชาติด้วย ILR คุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากได้รับวีซ่ามาแล้ว

2.มีสถานะ ‘Permanent residence’ หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวมาจาก EU, EEA หรือสวิสเซอร์แลนด์คุณจะได้รับสถานะการพำนักถาวรโดยอัตโนมัติหลังจากที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 5 ปี

ขอสัญชาติแบบติดตามคู่ครอง

ต้องมีคู่สมรสหรือคู่ครองเป็นพลเมืองชาวอังกฤษ ซึ่งต้องอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยจะต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ลงทะเบียนในระบบ EU Settlement Scheme

2.มีเอกสารถิ่นที่อยู่ถาวร เพื่อยืนยันว่าคุณอยู่อาศัยในประเทศจริง

3.เป็นผู้ถือวีซ่าแบบถาวร (indefinite leave to remain) โดยจะขอได้ก็ต่อมีวีซ่าติดตามคู่สมรส โดยอยู่ในสหราชอาณาจักรครบ 2 ปี และบินออกนอกประเทศไม่เกิน 90 วัน ถึงจะสามารถขอวีซ่า ILR ได้

วิธีอื่นที่คุณสามารถมีสิทธิ์ได้

1.คุณมีพ่อแม่ชาวอังกฤษ อาจมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติอังกฤษ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ สถานการณ์ของผู้ปกครองเป็นอย่างไร หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี และตั้งแต่เกิดคุณพ่อคุณแม่คนหนึ่งของคุณกลายเป็นพลเมืองอังกฤษหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถาวร คุณจะรับสัญชาติด้วยในทันที หรืออยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรจนอายุครบ 10 ขวบ หรือมากกว่า

ในกรณีที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 1983 โดยมีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งของคุณเป็นพลเมืองอังกฤษ ให้ถือว่าเป็นพลเมืองอังกฤษในโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารสมัครขอรับหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรแทน หรือขอจดหมายยืนยันการเป็นพลเมืองของคุณ หากเกิดก่อนปี 1983 ให้ถือเป็นคนอังกฤษโดยอัตโนมัติ ยกเว้นว่าพ่อของคุณเป็นนักการทูตที่ทำงานให้กับประเทศที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักร หรือเกิดในหมู่เกาะแชนเนลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ถือว่าเป็นคนอังกฤษ

2.มีสัญชาติที่เกี่ยวอังกฤษ สามารถขอเป็นพลเมืองอังกฤษได้ โดยต้องไม่เป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติของประเทศอื่น อยู่อาศัยมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือเคยรับราชการมาก่อน

3.คุณไร้สัญชาติ อาจมีสิทธิ์ลงทะเบียนในฐานะพลเมืองอังกฤษ หากคุณไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ มีค่าใช้จ่าย 1,206 ปอนด์ในการสมัครหากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไป และค่าใช้จ่าย 1,012 ปอนด์หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับเด็กที่อายุ 18 ปี ในระหว่างขั้นตอนการสมัครจะต้องจ่ายเงินพิเศษ 80 ปอนด์สำหรับพิธีมอบสัญชาติ หลังจากสมัครแล้วคุณจะต้องจ่าย19.20 ปอดน์ เพื่อรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (ลายนิ้วมือและรูปถ่าย) พร้อมกับจดหมายอธิบายว่าคำแนะนำ

4.เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นพลเมือง ในบางกรณีเคยใช้สัญชาติอังกฤษ สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากยกเลิก เพียงแค่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ www.visas-immigration.service.gov.uk

เป็นอย่างไรกันบ้าง ดูเหมือนจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่จริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหม สำหรับคนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของทาง www.gov.uk/browse/citizenship/