สุดยอดของมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่โด่งดังมีที่ไหนบ้าง

5

          อังกฤษ เป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์รวมวิชาการที่ดีเลิศและมีระบบการจัดการการศึกษาที่ดีที่สุด ที่นี่มีมหาวิทยาลัยที่โด่งดังอยู่หลายแห่ง ได้แก่ 1 University of Cambridge                เป็นมหาวิทยาลัยที่เคยขึ้นสู่อันดับ 1 สุดยอดมหาวิทยาลัยของโลกในการจัดอันดับหลาย ๆ ครั้ง  ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1209 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกาษาได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดในโลกประมาณกว่า 80 คน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1752 มีสำนักพิมพ์เป็นของตนเองขนาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทั่วโลกต้องการมาศึกษา จึงมีจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันประมาณ17,000 คนและในจำนวนนี้มีนักศึกษาจากนานาชาติทั่วโลกอยู่ประมาณ 3,000 คน  ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 720,000-840,000 บาทไทยต่อปี 2 University of Oxford                นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอังกฤษ และเก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1096 หรือเกือบ1000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสเวอริงตั้นในเมืองออกซ์ฟอร์ด ปัจจุบันมีวิทยาลัยอยู่ถึง 38 แห่ง มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 20,000 คน ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 840,000-960,000 บาทไทยต่อปี 3 King’s College London                …

มาเรียนต่อที่อังกฤษต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

4

   ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาชั้นนำของโลก มีสถาบันการศึกษษอันเก่าแก่และมีคุณภาพมากมาย เป็นจุดหมายของผู้คนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหาความรู้ สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้า การเตรียมตัวไปเรียนต่อระเทศอังกฤษควรใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 ปี จะต้องเริ่มจากการรู้ช่วงเวลาของการเปิดเทอมแต่ละระดับสถาบันที่ต้องการจะไปเรียน ระดับมหาวิทยาลัยจะมีช่วงเปิด 3 เทอมคือ ภาคฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเดือนกรกฎาคม ภาคฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนธันวาคม และภาคฤดูร้อนเริ่มเดือนพฤษภาคม การไปเรียนจึงต้องสมัครและดำเนินเรื่องก่อนหน้าจะเปิดภาคเรียนนั้น ๆ ของแต่ละเทอมและมีเวลาเดินทางไปเพื่อเรียนภาษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า สำหรับระดับมัธยม ภาคฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเดือนกันยายน ภาคฤดูใบไม้ผลิเริ่มเดือนมกราคมและภาคฤดูร้อนเริ่มเดือนกรกฎาคม การเลือกสถาบันและสมัครเรียน ควรมีการวางแผนการเรียนโดยเลือกหลักสูตรและสถาบันการเรียน เมืองที่ไปอยู่ให้เหมาะสมลงตัวก่อน  จากนั้นจึงขอวีซ่าเพื่อไปเรียน มีอยู่ 2 ชนิดคือ วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนซึ่งไม่ต้องแสดงผลการสอบระดับภาษาอังกฤษ และวีซ่านักเรียนเทียร์โฟร์ ต้องแสดงผลการสอบด้วย จากนั้นจึงจะสมัครเรียนได้ เมื่อทางสถาบันได้รับเข้าเรียน ให้เอาเอกสารรับเข้าเรียนมายื่นขอวีซ่า ผลของวีซ่าจะทราบหลังวันยื่นประมาณ 5-15 วัน ในวันเดินทางสิ่งที่ลืมไม่ได้ได้แก่เอกสารต่าง ๆ คือ visa letter พาสปอร์ต หลักฐานเกี่ยวกับที่พักที่จะไปอยู่เอกสารอ้างอิง และตั๋วเครื่องบิน การเตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าข้าวของส่วนตัวที่ต้องเตรียมไป เสื้อผ้าควรจะมีเตรียมไปบ้างโดยเฉพาะเสื้อผ้าเมืองหนาว อาจไม่ต้องมากถ้าต้องการไปซื้อเพิ่มที่นั่น แต่ก็ต้องมีไปเพราะเสื้อผ้าจะลดราคาซื้อคุ้มต้องรอช่วงเวลาเซลล์ด้วย โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เนตก็สำคัญ แนะนำให้ซื้อเตรียมไปจากไทย เพราะหากซื้อที่อังกฤษจะขออนุญาตเปิดเบอร์ใช้ต้องทำสัญญาอย่างน้อย 1 ปีและมีเอกสารรับรองค่อนข้างยุ่งยาก คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คถ้าต้องการซื้อใม่ที่ไทยจะถูกกว่าเช่นกัน ในส่วนของเครื่องเขียนถ้าไม่ใช้เยอะจะนำติดก็ได้เพราะที่อังกฤษราคาแพงกว่า ยาและคอนแท็กเลนส์ก็เป็นอีกอย่างที่ควรเตรียมไป เพราะที่อังกฤษการซื้อยาต้องมีใบสั่งจากหมอเสียส่วนใหญ่ ยาแก้อักเสพแก้ปวดนำไปได้จะดีมาก …