ความสัมพันธ์ทางการค้าของไทยและ อังกฤษที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ไทยกับอังกฤษ เป็น 2 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 เป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษ อย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2400 ประเทศไทยได้ส่งคณะราชทูตเดินทางเพื่อ ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรเป็นการตอบแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2425 ได้มีการแต่งตั้งหม่อมเจ้า ปฤษฎางค์ ชุมสาย ให้ป็นเอกอัครราชทูตไทยอังกฤษเป็นคนแรก