มารยาททางสังคมของคนอังกฤษที่น่ารู้

3

Woman Dining ว่ากันว่าประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เลิศหรู อย่างสำนวนไทยที่ได้ยินกันคุ้นหูว่า “ผู้ดีอังกฤษ” คนอังกฤษมีมารยาททางสังคมและกิริยาการกระทำที่ดีหลายอย่างสืบทอดมานานหลายศตวรรษ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาเรียนรู้ว่ามารยาททางสังคมของคนอังกฤษนั้นมีอะไรบ้าง 1 กล่าวทักทายและเชคแฮนด์ ( shake hand )                มารยาทแรกที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดี เป็นธรรมเนียมแรกพบทุกครั้งของคนอังกฤษนั่นก็คือ การกล่าวทักทายด้วยประโยคที่ว่า How do you do ตามด้วยการแนะนำตัวและยื่นมือมาจับกัน หลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวแนะนำตัวให้อีกฝ่ายได้รู้จัก การจับมือหรือเชคแฮนด์ นับเป็นการแสดงมารยาทและความจริงใจต่อฝ่ายตรงข้ามที่กลายเป็นมารยาทสากลนิยมทำกันไปทั่วโลก และเมื่อการสนทนาหรือการพบปะกันจบลง ต้องการจะแยกย้ายกันก็จะจบบทสนทนาด้วยประโยคที่ว่าNice to talk to you , Nice talking to you , Take care , See you again และ good bye คำว่า Bood Bye นั้น เดิมมาจากประโยคอวยพรที่ว่า God Bless You หรือ ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรคุณนั่นเอง 2 กล่าวขอบคุณและขอโทษอยู่เสมอ                …

ผู้ดีอังกฤษจะมีนิสัยสไตล์ประมาณไหน

2

                    ใคร ๆ คงเคยได้ยิน สำนวนที่ว่า “ผู้ดีอังกฤษ” เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ผู้ดีอังกฤษที่ว่านั้นจะต้องมีนิสัยประมาณไหนกัน แล้วที่ว่าผู้ดีนั้นเขาดีกันอย่างไรบ้าง เรามาลองค้นหากันดีกว่า 1กล่าว ขอบคุณและขอโทษจนเป็นนิสัย                ชาวอังกฤษแท้จะติดคำว่า Excuse me และ sorry  ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไร เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกที่สุภาพและใส่ใจผู้อื่น ถือเป็นมารยาททางสังคมที่ปฎิบัติกับคนทั่วไป ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะกัน เมื่อต้องการรบกวนให้ทำสิ่งใดหรือแม้แต่การได้รับการบริการหรือมีใครทำสิ่งใดให้ถึงจะเล็กน้อย มารยาทและนิสัยผู้ดีอังกฤษก็จะขอบคุณและขอโทษด้วยท่าทางที่สุภาพอยู่เสมอ 2 เชิญก่อนครับ                การปฎิบัติแบบ Lady first เป็นอีกนิสัยของผู้ดีอังกฤษ การเปิดประตูให้คนที่อยู๋ใกล้ ๆ ห รือให้ทางผู้อื่นเดินนำก่อน เป็นนิสัยผู้ดีแบบอังกฤษ ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงก่อน แม้แต่ผู้หญิงเองถ้าพบเด็ก คนชราหรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักก็มักจะให้เกียรติเชิญผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ ถือเป็นการกระทำที่สุภาพและบ่งบอกถึงน้ำใจและความเป็นผู้ดีในตัว 3 ตรงต่อเวลา                ชาวอังกฤษเคารพในเวลาและการตรงต่อเวลา ถือเป็นคุณสมบัติของคนที่ดี คนที่น่าเชื่อถือและมีเกียรติ เมื่อมีการนัดพบกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนัดที่สำคัญหรือนัดทั่ว ๆ ไประว่างเพื่อนคนสนิท ชาวอังกฤษจะถึงตรงเวลา หากจะมาถึงก่อนก็ไม่เกิน 5 นาที ไม่มาสายและไม่มาก่อนหน้ามากเกินไป คนที่ผิดเวลามาสายถือว่าไม่เห็นความสำคัญของอีกฝ่ายไม่ให้เกียรติ ในขณะเดียวกันการมาก่อนเวลามากเกินไปก็เป็นการเสียมารยาทด้วยเช่นกัน 4 ต่อแถวและเข้าคิว                …