มาดูบรรดาศักดิ์ขุนนางอังกฤษ มีโครงสร้างอย่างไร

ยศขุนนาง

บรรดาศักดิ์ คือ อะไร ?

โดยคำๆนี้มีความหมายว่า ฐานันดรศักดิ์ของขุนนางหรือบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับพระราชทาน สามารถสืบทอดต่อมาทางสายเลือดในบางประเทศ เป็นต้น

ยศขุนนาง

บรรดาศักดิ์แห่งอังกฤษ

‘บรรดาศักดิ์อังกฤษ’ คือ ยศถาบรรดาศักดิ์ที่กษัตริย์พระราชทานให้ ซึ่งอยู่ในสมัยของราชอาณาจักร ในยุคก่อนสมัยพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 โดยในปีนั้นเองที่บรรดาศักดิ์อังกฤษ รวมทั้งบรรดาศักดิ์สก็อตแลนด์ ได้ถูกควบรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จนกลายมาเป็น บรรดาศักดิ์ของสหราชอาณาจักร

บรรดาศักดิ์ของขุนนางแห่งอังกฤษ เรียงไปตามบรรดาศักดิ์เรียงจากสูงไปต่ำ ได้แก่

  • ผู้ชายเรียก Duke ผู้หญิงเรียก Duchess เทียบได้กับบรรดาศักดิ์ชั้น เจ้าพระยา ของไทยประเทศไทย
  • ผู้ชายเรียก Marquess ผู้หญิงเรียก Marchioness เทียบได้กับบรรดาศักดิ์ชั้น พระยาพานทอง ของไทยประเทศไทย
  • ผู้ชายเรียก Earl หรือ Count ผู้หญิงเรียก Countess เทียบได้กับบรรดาศักดิ์ชั้น พระยา ของประเทศไทย
  • ผู้ชายเรียก Viscount ผู้หญิงเรียก Viscountess หรือ Viscount เทียบได้กับชั้นบรรดาศักดิ์ชั้น พระ – หลวง ของประเทศไทย
  • ผู้ชายเรียก Baron ผู้หญิงเรียก Baroness เทียบได้กับบรรดาศักดิ์ชั้น ขุน ของประเทศไทย

โดยบรรดาศักดิ์ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยใหม่นั้น สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ผ่านทางบุตรชาย หากแต่ยังมีบรรดาศักดิ์เก่าแก่กว่าที่สืบตระกูลผ่านทางบุตรสาวได้อีกด้วย โดยเฉพาะบรรดาศักดิ์ Baron และ Baronet จัดเป็นตำแหน่งที่สามารถสืบตระกูลได้ หากแต่ไม่ถือว่าเป็นบรรดาศักดิ์ ส่วน Knight รวมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญสดุดีทั้งหลายก็ไม่นับเป็นบรรดาศักดิ์เช่นเดียวกัน

Lord คือ ยศบรรดาศักดิ์ของผู้ชาย ที่เต็มไปด้วยกำลัง มีอำนาจ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามหน้าที่ต่างๆ โดยถ้าหากพูดในแง่ของตำแหน่งหรือบรรดาศักดิ์ ภายใต้ระบบขุนนางแล้ว Lord จัดเป็นบรรดาศักดิ์ของชนชั้นสูง ซึ่งมีศักดินาถือครองที่ดิน ตลอดจนผลผลิต รวมทั้งแรงงานของทาสที่อาศัยอยู่ อีกทั้งยังใช้เป็นคำสุภาพเรียกบุตรของขุนนางอีกด้วย เช่น บุตรชายคนเล็กของ Duke และ Marquess ก็เรียกว่า Lord ตามด้วยชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น

ในประเทศอังกฤษ ขุนนางในบรรดาศักดิ์ Viscount และ Baron นิยมใช้คำนำหน้าชื่อว่า Lord ส่วนทางด้านฝ่ายหญิงหรือภรรยาของ Viscount และ Baron ใช้คำนำหน้าชื่อว่า Lady เช่นเดียวกับขุนนางชายทั้งหมด ยกเว้น Duke โดยคำที่ตามหลังตำแหน่งอาจเป็นชื่อเมืองก็ได้ แต่ถึงกระนั้น ขุนนางของประเทศไทย ในสมัยโบราณ ก็มีความแตกต่างจากขุนนางในประเทศตะวันตกอยู่มาก เพราะไม่ได้เป็นลักษณะขุนนางสืบตระกูล โดยผู้ที่ได้ครอบครองบรรดาศักดิ์ ต่างก็อยู่ในบรรดาศักดิ์เฉพาะตนเท่านั้น ซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ได้กับระบบชั้นยศของข้าราชการปัจจุบัน ซึ่งมีการแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ หากแต่ขุนนางโบราณจะประกอบด้วยราชทินนามและศักดินาเพิ่มเติม ซึ่งมีความต่างจากข้าราชการในปัจจุบันที่มีเพียงชั้นยศเท่านั้น ส่วนบรรดาศักดิ์ Sir กับ Dame นั้น ไม่ใช่เป็นตำแหน่งขุนนาง หากแต่เป็นตำแหน่งของอัศวิน Knigh thood เท่านั้น